v-atoi-gizny-neprosto

В этой жизни непросто

В этой жизни непросто, непросто,
Каждый день неожиданность свыше